Afpresning og tvang

Afpresning og tvang minder meget om hinanden. I begge tilfælde er der tale om en person der truer med vold, betydelige skade på gods, frihedsberøvelse eller med at fremsætte sande eller usande sigtelser for strafbare forhold.

Forskellen på de to bestemmelser er, at man ved afpresning prøver at skaffe sig en uberettiget vinding, hvilket vil sige, at man prøver at skaffe sig adgang eller ejerskab over noget, mod fremsættelsen af trusler. Modsat ulovlig tvang, hvor man ikke prøver at skaffe sig uberettiget vinding.

Straffelovens §§ 260 og 281 regulerer dette strafferetlige område.

Kontakt advokat Christian Kirk Zøllner.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret (H) og er specialist i strafferet, samt en af Danmarks bedste forsvarer. Advokat Christian Kirk Zøllner har 15 års erfaring med sager om afpresning og tvang.
https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4.jpg

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk