Advokat med speciale i kommissionsarbejde

Advokat med speciale i kommissionsarbejde

De senere år har vi set flere eksempler på, at regeringen, folketinget eller begge parter har nedsat kommissioner, hvis opgave har været at belyse nogle af de mest omtalte hændelser af politisk karakter. Her har kommissioner til opgave at belyse problemstillingerne og undersøge, om der kan placeres enten ministeransvar, myndighedsansvar eller personligt ansvar. Der findes flere eksempler på nedsatte kommissioner i løbet af de senere år. Her nævner vi nogle af de vigtigste: Tibetkommissionen – som undersøger eventuelle krænkelse af forsamling- og ytringsfriheden, da demonstranter fik konfiskeret tibetanske flag i forbindelse med et kinesisk statsbesøg.

Minkkommissionen – Hvis opgave er at undersøge, om der var lovhjemmel til påbuddet om aflivning af alle danske mink.
Instrukskommissionen – Som undersøgte lovligheden af de instrukser, som daværende integrationsminister, Inger Støjberg, gav om adskillelse af gifte men umyndige personer på danske asylcentre.

PET-kommissionen– Som undersøgte hvorvidt politiets efterretningstjeneste havde begået lovbrud i forbindelse med overvågning af politiske partier under den kolde krig, som er betegnelsen for perioden 1945-1989.

Kommissioner minder om retssager

Udførelsen af kommissioner minder om almindelige retssager. Her er det typisk en dommer, der fungerer som kommissionens formand. Formanden for kommissionen har til ansvar at lede kommissionens behandling. Det er formanden, som har ansvaret for afhøringer af de implicerede parter og eventuelle vidner. Formanden beslutter om vidnerne udtaler sig under strafansvar eller ej, i forhold til at sikre sandhedsværdien af de vidneudsagn, som foreligger i kommissionen.
Der kan være store ansættelses- eller strafferetsmæssige konsekvenser ved kommissioners

afgørelser. Derfor får de implicerede parter, og vidner som skal udtale sig til kommissionens medlemmer, ofte mulighed for at vælge en advokat, som skal bistå dem igennem processen. Man har nemlig de samme rettigheder ved behandling kommissioner, som man har almindelige retssager. I lighed med almindelige retssager risikerer man nemlig, at man kommer til at inkriminere sig selv ved at sige noget, som kan skade ens sag.

Advokat Christian Kirk Zøllner har stor erfaring i at deltage i kommissionsbehandlinger. Vi står ved din side igennem kommissionens forløb, hvor vi kan svare på, om man overhovedets behøver at afgive forklaring, vi kan hjælpe med at planlægge eventuelle afhøringer og vi hjælper generelt vores klienter med strukturering af sagens forløb.

https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4-640x623.jpg

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk