Mandatsvig

Det typiske mandatsvig foreligger f.eks. når gerningsmanden misbruger en fuldmagt/legitimation til at handle på andres vegne eller når gerningsmanden har pligt til at handle på en bestemt måde, men bevidst undlader at gøre dette, for at opnå en uberettiget vinding.

Bestemmelsen i straffelovens § 280 (mandatsvig) har følgende formulering:

For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Kontakt advokat Christian Kirk Zøllner.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret (H) og er specialist i strafferet, samt en af Danmarks bedste forsvarer. Advokat Christian Kirk Zøllner har 15 års erfaring med sager om mandatsvig.
https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4.jpg

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk