Almindelig strafferet

Den almindelige strafferet omfatter som udgangspunkt samtlige strafbare forhold, som er nærmere beskrevet i straffeloven og i de særlove som pålægger en borger straf for overtrædelse af en given bestemmelse, f.eks. færdselsloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer mv.

Klik i øvrigt på ovenstående menupunkter, hvoraf nogle af de mest almindelige straffelovsovertrædelser og særlovsovertrædelser fremgår.

- Vold
- Tyveri og røveri
- Hæleri
- Afpresning og tvang
- Falsk forklaring og falsk anklage
- Injurier
- Frihedsberøvelse
- Manddrab
- Voldtægt
- Våbenloven
- Euforiserende stoffer
- Færdselsstraffesager

Strafferetsadvokater.dk sikre dig, at du får tildelt en forsvarsadvokat som er specialist i netop denne type sager og jura.

Når man bliver sigtet eller tiltalt for et strafferetligt forhold, har man krav på, at få beskikket en forsvarer såfremt man ønsker dette. Kontakt os via mailformularen på forsiden såfremt du ønsker tildelt en forsvarsadvokat, eller ring til os pr. telefon (+45) 70202547.

Klik på ovenstående undermenupunkter vedrørende de enkelte strafferetssagstyper.

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk