Underslæb

Den typiske underslæbsforbrydelse fremkommer ved, at gerningsmanden tilegner sig fremmede mands penge eller ting, som man ellers var betroet til at beskytte.

Bestemmelsen i straffelovens § 278 (underslæb) har følgende formulering:

For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277
fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,
uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.

Kontakt advokat Christian Kirk Zøllner.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret (H) og er specialist i strafferet, samt en af Danmarks bedste forsvarer. Advokat Christian Kirk Zøllner har 15 års erfaring med sager om underslæb.
https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4-640x623.jpg

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk