Økonomisk kriminalitet

Straffesager om økonomisk kriminalitet (SØK-sager) omhandler begrebsmæssigt de straffesager, som behandles af politiets sektion for økonomisk kriminalitet (bagmandspolitiet) og anklagemyndigheden/statsadvokatens sektion for økonomiske kriminalitet.

Disse typer straffesager omhandler typisk:

- Skatte, momssvig og afgiftssvig
- Underslæb
- Bedrageri
- Mandatsvig
- Skyldnersvig

Straffesager om økonomisk kriminalitet forudsætter ofte, at forsvarsadvokaten har en høj ekspertise i erhvervsretlige forhold, herunder selskabsret, kontraktsret og ikke mindst skatte- og momsret.

Advokat Christian Kirk Zøllner er specialist i strafferet og er en af Danmarks bedste forsvarer.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret og over 15 års erfaring med straffesager, herunder med sager om økonomisk kriminalitet, så som moms-, afgift- og skattesvig.

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk