Økonomisk kriminalitet advokat

Der kan være mange former for økonomisk kriminalitet, der kræver bistand fra en økonomisk kriminalitet advokat. Hos Strafferetsadvokater er vi altid klar til at yde vores klienter juridisk bistand. Begrebet økonomisk kriminalitet omfatter en række forhold, der bliver behandlet af bagmandspolitiet (SØIK) og anklagemyndighedens sektion for økonomiske straffesager. Disse sager varierer meget, når det gælder deres indhold, omfang og kompleksitet.

Denne type sager stiller store krav, fordi forsvarsadvokaten skal have stor viden inden for skatteret, selskabsret, børsret og andre lignende retsområder. Mange straffesager bliver indledt af Skattestyrelsen, som efter en kontrol inddrager politiet, hvis der er noget, der tyder på, at der har været nogle uregelmæssigheder. Det sker også ofte, at en kurator finder nogle tegn på svig og indgiver en politianmeldelse.

Skattesvig og momssvig er to af de mange former for økonomisk kriminalitet, der findes. Skattesvig bliver anmeldt til politiet, hvis Skattestyrelsen mener, at der er blevet givet bevidst forkerte oplysninger til skattevæsnet med henblik på at undgå at betale den retmæssige skat. Måske har du læst på nettet, at grænsen for at undgå en retssag i forbindelse med skatte- eller momssvig ligger på 250.000 kr. Vi har ofte erfaret, at det beløb, som skattevæsnet sætter, er for højt. Med en god forsvarsadvokat på sin side kan man indgå en aftale med myndighederne. Derfor kan det næsten altid lade sig gøre at skære sagen til. Vi anbefaler, at man ikke udtaler sig til skattevæsnet eller politiet, inden man har drøftet muligheden for at få sagen skåret til med sin forsvarsadvokat. På den måde kan man hurtigt få sagen overstået. I mange tilfælde opstår der nogle misforståelser, som en økonomisk kriminalitet advokat kan gennemskue og rette op på.

Andre former for økonomisk kriminalitet

Nogle andre former for økonomisk kriminalitet inkluderer underslæb, bedrageri, mandatsvig og skyldnersvig. En anmeldelse angående underslæb opstår, når politiet mener, at en person, der skulle have varetaget nogle genstande eller økonomiske midler, har tilegnet sig dem på ulovlig vis. I mange tilfælde bliver denne type straffesager kombineret med bedrageri og databedrageri. Fordi misforståelser er noget, der kendetegner sager om underslæb, har man brug for en økonomisk kriminalitet advokat, som kan sørge for, at den mistænkte bliver frifundet. Når klienten bliver straffet, er det ofte for et beløb, der er markant lavere end det beløb, som politiet har tiltalt den mistænkte for.

Mandatsvig sigter til den situation, hvor en person, der har ret til at handle på en andens vegne påfører vedkommende et økonomisk tab og dermed opnår vinding for sig selv eller andre. Fordi det er politiet, der har bevisbyrden, er det ikke altid muligt at bevise, at det påståede mandatsvig har fundet sted. Der kan være tale om misforståelser eller fejl, som ikke i sig selv kan betegnes som mandatsvig. Derfor går vi målrettet efter at få politiet til at frafalde sigtelsen, inden der kommer en sag ud af det.
Anklagen om skyldnersvig rejses fx på baggrund af det, der sker, når en virksomhed går konkurs. Vi har ofte erfaret, at fordi politiets folk i nogle tilfælde mangler forretningsindsigt, bliver denne type sager droppet af bagmandspolitiet. Det er noget, en økonomisk kriminalitet advokat altid vil være opmærksom på.

Advokat økonomisk kriminalitet

I Danmark har man heldigvis en række rettigheder, som er vigtige at have i tanke i forbindelse med straffesager. Alle har ret til en klar forklaring på, hvad de er sigtet for. Selvom man har pligt til at oplyse om sit navn, sin adresse og fødselsdato, så har man ikke pligt til at udtale sig til politiet eller i retten. Så hvis man bliver forhørt, sigtet eller tiltalt for strafbare forhold, har man ret til at få bestikket en forsvarsadvokat. Det gælder også for økonomisk kriminalitet.

Straffesager om økonomisk kriminalitet forudsætter ofte, at forsvarsadvokaten har en høj ekspertise i erhvervsretlige forhold, herunder selskabsret, kontraktsret og ikke mindst skatte- og momsret.

Advokat Christian Kirk Zøllner er specialist i strafferet og er en af Danmarks bedste forsvarer.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret og over 15 års erfaring med straffesager, herunder med sager om økonomisk kriminalitet, så som moms-, afgift- og skattesvig.

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk