Voldtægt

Ved voldtægt skal forstås, at en person tvinger en anden til samleje.
Denne tvang kan finde sted på tre måder:

1. Ved brug af vold
2. Ved trussel om vold
3. Ved at sørge for, at offeret er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Straffelovens § 216 regulerer dette strafferetlige område.

Såfremt der ikke har været samleje - eller forsøg herpå - i traditionel forstand, kan gerningsmanden ikke straffe for voldtægt, men vil efter omstændighederne eksempelvis kunne straffes for anden kønslig omgang i henhold til straffelovens § 225.

Kontakt advokat Christian Kirk Zøllner.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret (H) og er specialist i strafferet, samt en af Danmarks bedste forsvarer. Advokat Christian Kirk Zøllner har 15 års erfaring med sager om voldtægt.
https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4-640x623.jpg

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk