Bedrageri

Det typiske bedrageri består i, at gerningsmanden ved svig (bevidst vildledelse) fremkalder et tab hos den bedragede, hvorved det samtidig medfører en uberettiget vinding for gerningsmanden.

Bestemmelsen i straffelovens § 279 (bedrageri) har følgende formulering:

For bedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Kontakt advokat Christian Kirk Zøllner.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret (H) og er specialist i strafferet, samt en af Danmarks bedste forsvarer. Advokat Christian Kirk Zøllner har 15 års erfaring med sager om bedrageri.

Se eksempelvis her:
https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4-640x623.jpg

Hvad er bedrageri?

Bedrageri er en strafbar handling, hvor en person vildleder en anden og får den til at handle anderledes end den ellers ville have gjort, og dermed påfører bedrageren den anden et tab. Samtidig får bedrageren en uberettiget vinding på bekostning af ofret. Hvis man er mistænkt for eller er blevet sigtet for denne form for økonomisk kriminalitet, er man nødt til at henvende sig til en af vores kompetente forsvarsadvokater. På den måde sørger man for, at ens interesser bliver varetaget bedst muligt.

Bedrageri straffeloven

Det er paragraf 279 i straffeloven, der omhandler denne form for straffesager. Strafferammen er fængsel i op til 8 år. Det lyder meget skræmmende, men det er kun de allergroveste sager, der udløser en sådan dom. Nogle omstændigheder, der har indflydelse på udfaldet, har at gøre med sagens omfang, når det gælder størrelsen på beløbet og antallet af gerninger. Bliver man forhørt eller sigtet for denne form for økonomisk kriminalitet, gør man klogt i at benytte sig af sine rettigheder. For det første må man huske på, at man ikke har pligt til at udtale sig om sagens indhold. Det er altid tilrådeligt, at man rådfører sig med sin advokat. Hvis du befinder sig i en lignende situation, er du velkommen til at henvende dig til os for juridisk bistand.

Advokat bedrageri

Vi har stor erfaring med sager, der handler om denne form for formueforbrydelse. Faktisk er denne strafbar handling en af de straffesager, der oftest rejses tiltale for. Med vores bistand kan du regne med, at du får solid bistand fra en rutineret forsvarer.

Bedrageri paragraf

Med en advokat med speciale i bedrageri på din side, er dine interesser bedre beskyttet. I dag er der i øvrigt udvidede regler, der gør det muligt at udføre samfundstjeneste og afsone hjemmet med fodlænke, så man ikke behøver at komme i fængsel.

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk