Skyldnersvig straffeloven

Straffelovens § 283 omhandler skyldnersvig, hvilket kort kan defineres som en situation, hvor aktiver bevidst skjules for kreditorer. Der er flere måder hvorpå, at skyldersvig kan bestemmes. I straffeloven findes tre forskellige bestemmelser inden for skyldnersvig.

Har du spørgsmål til skyldnersvig, ønsker du rådgivning eller vores service til en sag om skyldnersvig, så kontakt os gerne. Du kan træffe os på vores telefonnumre, som du finder under fanen 'kontakt'. Det er også derinde du finder en kontaktformular, som du kan udfylde - så kontakter vi dig inden for to timer i tidsrummet 9:00 - 17:00.

Hvordan defineres det?

Herunder kan du læse, hvordan straffelovens § 283 beskriver skyldnersvig.

"For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding."

Som nævnt ovenfor, så er der tre bestemmelser heraf. De vil blive gennemgået herunder.

Første bestemmelse af skyldnersvig straffeloven lyder: "Afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig." Med andre ord beholder sælgeren af aktivet købesummen uden først at afregne med kreditor.

Anden bestemmelse af skyldnersvig straffeloven lyder: "Efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager handler, der går ud på, at boets ejendel og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode." Sagt på en anden måde: Hvis kreditorernes retsstilling forringes grundet disponering som følge af konkursbehandling eller rekonstruktion, da er der tale om skyldnersvig.

Tredje og sidste bestemmelse af skyldnersvig straffeloven lyder: "Ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørende." Den sidste bestemmelse af skyldnersvig drejer sig om situationer, hvor kreditorernes mulighed for fyldestgørende forringes grundet disposition. Det skal dog understreges, at det kun er forbrug og disposition, der afviger fra almindeligt forbrug.

Økonomisk kriminalitet

Skyldnersvig falder under kategorien økonomisk kriminalitet, hvor Strafferetsadvokater har stor erfaring med og ekspertise indenfor behandling heraf. Skyldnersvig er blot én af de type økonomisk kriminalitet, som vi arbejder med. Er du interesseret i at læse mere, så besøg vores kategori for økonomisk kriminalitet. Vi hjælper blandt med sager inden for underslæb, bedrageri, moms, skat, afgiftssvig og mandatsvig. Du kan se mere under de enkelte underkategorier.

Strafferammen for skyldnersvig

Strafferammen for skyldnersvig er op til 8 år, men det er sjældent at den anvendes til fulde. De 8 år ses ved grove tilfælde. Hvis ikke der er tale om groft skyldnersvig, da vil det straffes med fængsel i op til 1 år og 6 måneder.

Kontakt Strafferetsadvokater allerede i dag

Vi står klar til at hjælpe dig med rådgivning omkring skyldnersvig. Har du brug for en specialist i strafferet til at hjælpe dig med en sag om skyldnersvig, så ring til Strafferetsadvokater på 21783606 eller 70207047. Vi står klar til at guide dig bedst muligt igennem en eventuelt sag om skyldnersvig.

Hvis du hellere vil kontaktes af os, så udfyld vores kontaktformular. Så kontakter vi dig inden for to timer i tidsrummet 9:00 - 17:00. Du kan finde vores kontaktformular, vores placering med mere ved at trykke på 'kontakt'.

Du kan desuden læse mere om Strafferetsadvokater på vores forside, hvor vores visioner og resultater er listet op. Du kan blandt andet læse mere om, hvor vi kommer fra, hvem vi er og lignende.

Vi blev stiftet i 2008, og vi har en af de førende advokater for strafferet med på holdet. Christian Kirk Zøllner har 15 års erfaring som forsvarsadvokat med speciale i strafferet. Han har arbejdet på en række store sager, som du kan finde en oversigt over på forsiden.
https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4-640x623.jpg

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk